Kvalitet.Vi erbjuder kompetent personal där Lasse Pettersson, VD och Bob Langgren, produktionschef har giltiga kompetensintyg i SS EN 1090-stål, IWS (svetsansvarig), VT (visuell kontrol av svetsar), mekansiska förband samt ledning, kontroll och tillsyn av arbeten med stålkonstruktioner, TR-stål/N.

NU ÄR VI CERTIFIERADE ENLIGT SS-EN-1090-1 OCH ISO 3834
Sedan den 1 juli är övergångstiden slut för standarden SS-EN 1090-1 vilket innebär att all upphandling av stålentreprenader måste följa det nya regelverket och vara CE-märkt. Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner ska CE-märka sina produkter. För att kunna CE-märka produkter måste tillverkaren vara certifierad. Det innebär att tillverkarens anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

Läs mer på Stålbyggnadsinstitutet hemsida stalbyggnadsinstitutet.se Vi finns på kartan över SS-EN 1090-1 certifierade företag i Sverige zeemaps.com

Våra medarbetare har följande utbildningar/licenser:
TR/Stål-N
IWS-kompetens
Svetsansvarig
Svetsarlicens (111/135/136) SS-EN 287
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Säkra lyft enligt AFS 2006:6
Ställning AFS 2004:4 §5
Liftutbildning - saxliftar, bomliftar ISO 18878:2004
Truck TLP 10, AFS 2006:5
Industrihjullastare TLP 10, AFS 2006:5
Travers
Fallskydd
Bultpistol & härdplaster AFS 184:2 & AFS 2005:18
HLR - Hjärt-lung-räddning
Heta arbeten
ID06

Certifikat & dokument

---