KVALITET

Kvalitet i alla led

Vi erbjuder kompetent personal där Lasse Pettersson, VD och Bob Langgren, Produktionschef har giltiga kompetensintyg i SS EN 1090-stål, IWS (svetsansvarig), VT (visuell kontrol av svetsar), mekansiska förband samt ledning, kontroll och tillsyn av arbeten med stålkonstruktioner, TR-stål/N. Alla våra smeder har Heta Arbeten samt ett Svetsprövningsintyg enligt SS EN 9606.

SINNAB är certifierade enligt SS EN 1090-1 och SS EN ISO 3834-2 samt anslutet till Mekaniska Verkstädernas Riksförbund – MVR.

CE-märkning

Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner ska CE-märka sina produkter. För att kunna CE-märka produkter måste tillverkaren vara certifierad. Det innebär att tillverkarens anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

Läs mer på Stålbyggnadsinstitutet hemsida stalbyggnadsinstitutet.se Vi finns på kartan över SS-EN 1090-1 certifierade företag i Sverige zeemaps.com

Utbildningar och Licenser

Våra medarbetare har följande utbildningar och licenser:

 • TR/Stål-N
 • EN 1090-stål
 • Tekla Structure
 • IWS-kompetens
 • Svetsansvarig
 • Svetsarprövning (111/135/136/138)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Säkra lyft
 • Ställning
 • Liftutbildning – saxlift, bomlift
 • Truck
 • Industrihjullastare
 • Travers
 • Fallskydd HLR – Hjärt-lung-räddning
 • Heta arbeten
 • ID06