Kvalitet

Vi erbjuder kompetent personal där Lasse Pettersson, VD och Bob Langgren, produktionschef har giltiga kompetensintyg i SS EN 1090-stål, IWS (svetsansvarig), VT (visuell kontrol av svetsar), mekansiska förband samt ledning, kontroll och tillsyn av arbeten med stålkonstruktioner, TR-stål/N.

Vi är certifierade enligt SS-EN-1090-1 och ISO 3834

Sedan den 1 juli är övergångstiden slut för standarden SS-EN 1090-1 vilket innebär att all upphandling av stålentreprenader måste följa det nya regelverket och vara CE-märkt.

Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner ska CE-märka sina produkter. För att kunna CE-märka produkter måste tillverkaren vara certifierad. Det innebär att tillverkarens anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

Läs mer på Stålbyggnadsinstitutet hemsida stalbyggnadsinstitutet.se
Vi finns på kartan över SS-EN 1090-1 certifierade företag i Sverige zeemaps.com

Våra medarbetare har följande utbildningar/licenser:

 • TR/Stål-N
 • IWS-kompetens
 • Svetsansvarig
 • Svetsarlicens (111/135/136) SS-EN 287
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Säkra lyft enligt AFS 2006:6
 • Ställning AFS 2004:4 §5
 • Liftutbildning - saxliftar, bomliftar ISO 18878:2004
 • Truck TLP 10, AFS 2006:5
 • Industrihjullastare TLP 10, AFS 2006:5
 • Travers
 • Fallskydd
 • Bultpistol & härdplaster AFS 184:2 & AFS 2005:18
 • HLR - Hjärt-lung-räddning
 • Heta arbeten
 • ID06