Projekt Bistro Box

En restaurang av containrar

När Stop 128 bestämde sig för att öppna en annorlunda restaurang valde han att ta kontakt med SINNAB. Huset är en traditionell lagerlokal med stomme och väggar av sandwich element som sedan dekorerats med container-sidor. På så sätt ser det på utsidan ut som att containrar är staplade på varandra. Containrarna som bildar fasaden har målats av en målarfirma innan montering på plats.

Projektet startade 2018 och stod färdigt i november 2020.

Kontakta oss gärna för mer information

Bob Langgren

Projektledare/Kalkyl

Frida Jakobsson

Sälj & marknad