Projekt


Kv. Hekla - Kista

Nybyggnation av kontor


Tillverkning & montering av hiss- och installationsschakt, pelare och balk, fackverksbalkar, combideck, takplåt, trappor med mera.


Kv. Svänghjulet - MotoSpeed

Nybyggnation av butiks- och lagerhall


Tillverkning & montering av stålstomme och hisschakt. Montering av takstolar, betongtrappa, ståltrappa samt betongsockel med mera.