Projekt

Kv. Hekla - Kista

Nybyggnation av kontor

Tillverkning & montering av hiss- och installationsschakt, pelare och balk, fackverksbalkar, combideck, takplåt, trappor med mera.

Kv. Svänghjulet - MotoSpeed

Nybyggnation av butiks- och lagerhall

Tillverkning & montering av stålstomme och hisschakt. Montering av takstolar, betongtrappa, ståltrappa samt betongsockel med mera.